Om Gastric Bypass

I samarbete med internationellt framstående och skickliga kirurger erbjuder vi tillgång till en operationsteknik mot övervikt som kallas Gastric Bypass. Operationen genomförs i de flesta fall med titthålsteknik, laparoskopi, varför operationen ofta refereras till som LGBP.

Operationen anses i den medicinska världen vara den säkraste och mest effektiva metoden för varaktig viktnedgång. Det är också den vanligaste magsäcksoperationen som genomförs på överviktiga inom landstingens regi. Det är den ledande tekniken för att reducera magsäckens storlek. Du kan läsa mer om hur operationen går till under rubriken 'Så här går operationen till' eller 'Operationen steg för steg'

.

St Eriks Hospital

Copyright Cavalio 2009